Massivedynamic.co 12 34 56 78
TSL

O przewidywaniach i szansach na rozwój …

Transporty morski, lotniczy czy kolejowy to ważne gałęzie szeroko pojętej branży TSL, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na ostatnią z wielkich metod transportu, a mianowicie na transport drogowy. Jest to jeden z najważniejszych środków logistycznych w przewozie towarów i to właśnie przed nim przewidywane są największe perspektywy.

Spedytor morski a spedytor drogowy

Zajmując się spedycją, nie można nie zauważyć, że zarobki poszczególnych typów spedycji różnią się między sobą. Z jednej strony mamy spedytora drogowego, na którego zapotrzebowanie jest większe, ale i zarobki nieco mniejsze. Wymagania są także nieco niższe, niż w przypadku spedytora morskiego, który dla odmiany zarabia więcej, ale jest nieco mniej stanowisk, co sprawia, że pojawia się więcej konkurencji. Siłą rzeczy spedytorzy morscy to przede wszystkim ośrodki w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni, natomiast spedycja drogowa potrzebna jest w niemalże każdym zakątku świata.

Perspektywy rozwojowe

Analizując szanse rozwojowe spedytorów, warto zwrócić uwagę na diagnozę polskiego rynku w kontekście spedycji drogowej. W naszym kraju konkurencyjność transportu kolejowego oraz lotniczego jest niewielka. Większość zadań, jakie spadają na transport w Polsce związanych jest z drogami morskimi i samochodowymi. Mocnymi stronami tej gałęzi branży TSL jest dobra infrastruktura, racjonalizowane zarządzanie przedsiębiorstwami, uczciwa konkurencja, przepisy Unii Europejskiej i otwarcie na rynki zachodnie oraz położenie Polski na skrzyżowaniu wielu korytarzy transportowych.

Przewidywania branży TSL

Nie da się zatem ukryć, że to transport drogowy będzie miał największe znaczenie w Polsce roku 2030. Badania wykonane przez Krzysztofa Bartczaka z Politechniki Warszawskiej oraz Agnieszkę Barańską z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pokazują, że to spedytor drogowy będzie miał najwięcej pracy w najbliższym dziesięcioleciu.


Na tej podstawie możemy dostrzec jak wielka jest to rozbieżność i jak niewielką część spedycyjną w naszym kraju stanowią inne rodzaje transportu.


Szanse rozwoju spedycji w Polsce

Dlatego przede wszystkim możemy dostrzec szanse, jakie się rysują przed spedytorami drogowymi. Zanim jednak o tym, warto zobaczyć na procent wzrostu transportu morskiego, który dość znacząco poprawi swoją pozycję aż o ponad 30%. W stosunku do transportu kolejowego (niewiele ponad 15%) jest to stan znaczący. Wróćmy jednak do szans transportu drogowego. W ciągu 10 lat wzrośnie popyt na transport i więcej pracy znajdzie spedytor, który będzie potrafił dostosować się do nowoczesnych warunków. Niemniej jest to zawód przyszłościowy, z szansami nie tylko na dobry zarobek, ale także na skuteczny i niewyimaginowany rozwój.

Nie zapominajmy, że branża TSL to przyszłościowy segment rynku, który uzależnia od siebie gospodarki krajów. Praca spedytora będzie tylko i wyłącznie rosła w siłę, stawała się coraz wygodniejsza i prestiżowa. Wraz z rozwojem transportu, rozwiną się także pensje i możliwości, jakie za sobą przyniesie.

0